Demonstratie: Nu de ommezwaai!

Amsterdam, 21 september 2013. 5.000 demonstranten verzamelen zich op het Beursplein. Het is de hoogste tijd voor een grote politieke ommezwaai. Met hoop, verandering en optimisme gaan de demonstranten een einde maken aan de sfeer van negativisme en cynisme, die momenteel over ons land hangt. Het protest gaat tegen het bezuinigingsbeleid van de regering Rutte. Deze regering van VVD en PvdA heeft ons land in een neerwaartse spiraal gebracht: bezuinigingen, teruglopende investeringen en bestedingen, lagere belastinginkomsten, oplopende werkloosheid, hogere woonlasten, stijgende kosten van levensonderhoud, belastingverhogingen, lagere pensioenen en nog meer bezuinigingen.
Photos: Jan Blankestein
© 2013 Stichting Amsterdam Photo Art
Reproduction of copying from these pictures only with written permission from the photographer
Contact

Back