Amsterdam: op weg naar de Inhuldiging

This subject contains 95 photos in 3 pages:
26-70 71-95
Amsterdam, 28/29 april 2013. Op de Dam worden de voorbereidingen getroffen voor de inhuldiging van de nieuwe Koning Willem Alexander. De eerste oranje kledingstukken komen al in beeld. De media zijn al druk doende met het op orde brengen van de apparatuur. Een impressie.
Photos: Jan Blankestein
© 2012 Stichting Amsterdam Photo Art
Reproduction of copying from these pictures only with written permission from the photographer
Contact

Anti-Monarchie