Dam Amsterdam: March Against Monsanto

This subject contains 58 photos in 2 pages:
30-58
Amsterdam, 25 mei 2013. In 41 landen worden vandaag 330 demonstraties gehouden tegen het Amerikaanse biochemische bedrijf Monsanto, dat onder tegenstanders van genetisch gemanipuleerde gewassen een slechte reputatie geniet. Het concern is wereldwijd het mikpunt van demonstraties. Ook hier in Amsterdam voor het Koninklijk Paleis. De betoging verliep rustig. De actievoerders verwijten de multinational, die grote invloed wordt toegedicht op politiek en wetenschap, onder meer de voedselketen in gevaar te brengen met bestrijdingsmiddelen en genetische gemanipuleerde gewassen die het produceert. Het bedrijf is bekend als producent van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup en van genetisch gemanipuleerde gewassen als mas en soja met als bijverschijnselen massaal gifgebruik, armoede, gezondheidsproblemen, verstoorde markten, dode bijen en aantasting van de biodiversiteit, met alle gevolgen van dien. Het aantal betogers werd geschat op 1200. Een impressie.
Photos: Jan Blankestein
© 2012 Stichting Amsterdam Photo Art
Reproduction of copying from these pictures only with written permission from the photographer
Contact

Vervolg