1040 uur: geen ophok in de onderbouw

Amsterdam, 21 december 2011. Op het Museumplein demonstreren ca 1000 scholieren tegen het voorstel van mevrouw van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarin wordt vastgelegd dat voor de onderbouw de zogenaamde 1040 uur per jaar onderwijs gegeven dient te worden. De manifestatie werd georganiseerd door het LAKS. Scholieren staken omdat ze door geldgebrek niet meer onderwijsuren zullen krijgen maar ophokuren. Een impressie.
Photos: Jan Blankestein
© 2011 Stichting Amsterdam Photo Art
Reproduction of copying from these pictures only with written permission from the photographer
Contact

Back