‘Stakes is High’

Amsterdam, 27 maart 2010. In het SMBA opent de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Ann Goldstein de expositie Stakes is high van de Deense kunstenaar Jacob Kolding. De tentoonstelling is mede tot stand gekomen op basis van een verblijf van de Deense kunstenaar aan de Amsterdamse Zuidas. Belangrijke achtergronden van het werk van Kolding zijn de idealistische motivaties en de sociale implicaties van de naoorlogse stedenbouwkundige ontwikkelingen in Europa. De discrepantie tussen urbane planningsconcepten, hun realisatie en daaropvolgend gebruik vormt de rode draad in zijn werk. De interesse van de kunstenaar geldt met name de spanning tussen de algemene verwachting van stedelijke ruimte en de individuele ervaring ervan, die zowel negatief als positief kan uitvallen. Onderaan nog 4 foto's van galerie Cokkie Snoei. Een impressie.
Photos: Jan Blankestein
© 2010 Stichting Amsterdam Photo Art
Reproduction of copying from these pictures only with written permission from the photographer
Contact

Back