HTML> Jan Blankestein, images

JHM: Bert Nienhuis

This subject contains 54 photos in 2 pages:

30-54
Amsterdam, 21 december 2008. Opening van een retropectief van Bert Nienhuis (1944) in het Joods Historisch Museum. Een veelzijdig oeuvre in zwart/wit en kleur. Nienhuis legde onder meer het dagelijkse leven van joden in Nederland vast. Joêl Cahen sprak een welkomswoord. Rinus Ferdinandusse opende de tentoonstelling. Bert Nienhuis sprak het dankwoord en overhandigde de eerste exemplaren van het boek 'Foto Bert Nienhuis' aan zijn 3 kinderen. Daarna vond de opening plaats van de expositie 'Gekleurde beelden' door Helen Speelman en Richard Hardiman. In het museumcafé stak rabbijn Edward van Voolen de chanoekia aan. Onder de aanwezigen Ed van Thijn, Frits Barend, Gerrit Jan Wolfensperger, Koos Breukel en Rosita Steenbeek. Een impressie.
Photos: Jan Blankestein
© 2008 Stichting Amsterdam Photo Art
Reproduction of copying from these pictures only with written permission from the photographer
Contact

Vervolg