Cobra Museum

Amstelveen, 9 maart 2007. Opening van de expositie Brave New World. Met dit project richt het Cobra Museum zich tot maatschappelijk betrokkenen en in het bijzonder tot jongeren. Aansluiting wordt gezocht bij de discussie over normen en waarden; meer specifiek wordt aandacht gevraagd voor de wijze waarop een aantal hedendaagse jonge kunstenaars de tijdgeest verbeeldt. Zij leveren in ‘Brave New World’ direct of indirect kritiek op de westerse samenleving en het democratische systeem. Hoe verhoudt hun werk zich tot de culturele, sociale, economische en politieke omstandigheden waarin het is ontstaan? De presentatie bestaat uit werk van het Spaanse El Perro, het Russische AES-F en de Nederlanders Marc Bijl, Renzo Martens en Jeroen Jongeleen.
Photos: Jan Blankestein
© 2007 Stichting Amsterdam Photo Art
Reproduction of copying from these pictures only with written permission from the photographer
Contact

Back