Koeienmarkt

This subject contains 38 photos in 2 pages:

1-17
Woerden, 25 oktober 2006. De geschiedenis van Woerden gaat terug tot de tijd van de Romeinen. Op de plaats waar nu het oude centrum is (rondom de Hoge Woerd), bevond zich in de tijd van het Romeinse Rijk het “Castellum Laurium“. Dit was een grensfort ter versterking van de noordelijke grens bij de Rijn. Woerden heette in de Romeinse Tijd (0-400 jaar na Christus) Laurium en bestond uit een grensfort (castellum) en een handelsnederzetting. Dit grensfort maakte van 50 tot 300 jaar na Christus deel uit van de noordgrens van het Romeinse Rijk. In de eerste eeuwen van onze jaartelling behoorde een groot deel van het huidige Nederland tot het machtige Romeinse Rijk. De Oude Rijn vormde de noordgrens van dat rijk.
Photos: Jan Blankestein
© 2006 Stichting Amsterdam Photo Art
Reproduction of copying from these pictures only with written permission from the photographer
Contact

Back